Wykładowca Wydziału Zarządzania i Ekonomii w ZSP w Sierakowicach

W dniu 21 kwietnia w naszej szkole gościł dr Marcin Potrykus – wykładowca Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wizyta przedstawiciela tej renomowanej uczelni jest wynikiem współpracy, jaką sierakowicka szkoła prowadzi już od niespełna dwóch lat.

W spotkaniu z panem Potrykusem wzięli udział uczniowie klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego, którzy wysłuchali wykładu na temat wartości pieniądza w czasie.

Stopień opanowania wiedzy uczestnicy sprawdzili podczas przeprowadzonego ćwiczenia, w którym wykazanie się umiejętnościami rachunkowymi zostało nagrodzone upominkami.

Kolejnym etapem w ramach prowadzonej współpracy z Politechniką będzie udział w Dniach Przedsiębiorczości, kiedy to nasza młodzież będzie mogła wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności ekonomiczne w międzyszkolnych rozgrywkach, które odbędą się na Politechnice.

Będzie to również okazja do zwiedzenia budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii, zapoznania się z nim, rozmów ze studentami i wykładowcami.

Pan doktor spotkał się również z uczniami klas maturalnych, którym w bardzo interesujący sposób przedstawił kierunki kształcenia uczelni oraz zasady naboru.

Uczniowie nie kryli zainteresowania bardzo bogatą ofertą edukacyjną.

Mamy nadzieję,  że kolejnym etapem kształcenia  naszej młodzieży będzie właśnie Politechnika Gdańska. Tak dobrze przygotowana młodzież, zdająca egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe na poziomie znacznie przewyższającym  wyniki w kraju, ma ogromne szanse na legitymowanie się w przyszłości tytułem magistra inżyniera.

Katarzyna Cyman