Ze względu na ograniczenia dotyczące funkcjonowania szkoły i zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacja projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” zostaje przełożona na nowy rok szkolny. Wprowadzenie ograniczeń dotyczących przemieszczania się i zachowania odstępów uniemożliwiły realizację programu zgodnie z proponowanym harmonogramem.

Termin nadsyłania list uczestników i podpisanych przez nich lub ich rodziców dokumentów zostanie podany pod koniec sierpnia 2020r., kiedy będą znane przepisy określające funkcjonowanie szkół w tym okresie. 

 

 

Zapraszamy Uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych


O projekcie:

Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie zarządzania finansami gospodarstw domowych, korzystania z usług finansowych oraz ograniczania ryzyka przy podejmowaniu decyzji finansowych wśród uczniów
klas 7. i 8. szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Realizacja projektu:

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy uwzględniające ich wiek. Zajęcia będą prowadzone w następujących obszarach tematycznych:

  • Finanse osobiste XXI wieku
  • Moje talenty i kompetencje a sytuacja na rynku pracy
  • Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?
  • Stabilność ekonomiczna i finansowa kraju oraz instytucje je tworzące
  • Podatki na co dzień
  • Oszczędzanie czy inwestowanie?
  • Pożyczka a kredyt. Budowa harmonogramu spłaty zadłużenia oraz kalkulacja RRSO

Podczas zajęć wyłonione zostaną dwie grupy uczestników, które będą wyróżniały się aktywnością podczas realizacji różnych form zajęć. Grupy te w nagrodę wyjadą na wycieczkę, podczas której będą uczestniczyły w wizytach studyjnych w siedzibach instytucji finansowych.

 

Zaproszenie od Pani Prodziekan:

Szanowni Państwo,
Uczniowie i Nauczyciele,

Partnerstwo, odpowiedzialność, wiedza i umiejętności to wartości reprezentowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, które nami kierowały przy opracowywaniu koncepcji projektu „Uczelnie Szkołom o finansach z NBP”. Od stycznia bieżącego roku prowadzimy działania w ramach tego projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie zarządzania finansami gospodarstw domowych, korzystania
z usług finansowych i ograniczania ryzyka przy podejmowaniu decyzji finansowych. Nie jest to łatwe szczególnie w czasach, gdy mamy dostęp do ogromu informacji, nie zawsze prawdziwych, zachęcających nas do podejmowania działań, mających przynieść nam znaczące korzyści i spektakularne dochody. Nasze nastawienie na konsumpcję, wynikające z nieograniczonego, jak się wydaje dostępu do coraz to nowych dóbr i usług, powoduje, że często zapominamy o racjonalności działania. Dlatego też nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, mający doświadczenie prowadzenia zajęć z młodzieżą szkolną, zamierzają
w ramach projektu przekazać niezbędną wiedzę z obszaru ekonomii i finansów, szczególnie dzieciom i młodzieży z miejscowości położonych poza  siedzibami szkół wyższych.

Naszą intencją jest również rozwijanie zainteresowań, a także kształtowanie, umiejętności dzieci i młodzieży, co stworzy im szanse na zdobycie nowych kompetencji. Formy i metody przekazywania wiedzy będą dostosowane do oczekiwań naszych Odbiorców. Dlatego, oprócz wykładów organizowane będą warsztaty, konkursy a także wycieczki. Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym projekcie, którego Uczestnicy nie będą ponosili żadnych kosztów.

            

Prodziekan ds. dydaktyki        
 dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG  Zapisz Uczniów
 

Kontakt:

E-mail: uczelnieszkolom@zie.pg.edu.pl

mgr Barbara Jacewicz barbara.jacewicz@zie.pg.gda.pl
dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska ewamazur@pg.edu.pl