Ze względu na ograniczenia dotyczące funkcjonowania szkoły i zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacja projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” zostaje przełożona na nowy rok szkolny. Wprowadzenie ograniczeń dotyczących przemieszczania się i zachowania odstępów uniemożliwiły realizację programu zgodnie z proponowanym harmonogramem.

Termin nadsyłania list uczestników i podpisanych przez nich lub ich rodziców dokumentów zostanie podany pod koniec sierpnia 2020r., kiedy będą znane przepisy określające funkcjonowanie szkół w tym okresie. 

     

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsłużenia Pani/Pana korespondencji, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na związek korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązki archiwizacyjne lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Pełna informacja o sposobie przetwarzania danych znajduje się TUTAJ.