Studia Podyplomowe Menedżer HR

Edycja 2 ( październik 2020– wrzesień 2021)

Celem studiów jest pogłębianie wiedzy menedżerskiej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim w obszarze planowania zasobów ludzkich, kształtowania stanu i struktury zatrudnienia oraz efektywnego zarządzania działem personalnym we współczesnych organizacjach. Studia skierowane są do kadry zarządzającej zespołami pracowników w obszarze HR oraz do osób

z doświadczeniem zawodowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym absolwentów studiów podyplomowych ZZL.

Program:

 • Psychospołeczne ryzyka zawodowe
 • Rozwój przywództwa w firmie. Zarządzanie przez wartości
 • Zarządzanie efektywnością w obszarze HR
 • Zadania i kompetencje menedżera HR
 • Internet i media społecznościowe w procesie rekrutacji zewnętrznej
 • Efektywne prowadzenie wywiadów selekcyjnych
 • Rekrutacja wewnętrzna jako czynnik motywacji i rozwoju kapitału ludzkiego
 • Adaptacja pracownika w organizacji
 • Skuteczny outplacement
 • Zarządzanie talentami
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich i personalnych
 • Implementacja systemów HR
 • Wellness, dobrostan, szczęście i stres w pracy
 • Ewaluacja pracy i monitoring opinii pracowników. Performance Management
 • Budowanie efektywnego zespołu w dziale personalnym
 • Techniki i narzędzia kształtujące zaangażowanie w pracę zawodową
 • Kształtowanie wizerunku pracodawcy na rynku. Employer branding
 • Kierowanie zespołami wirtualnymi
 • Zarządzanie informacją w organizacji
 • Mentoring i coaching w rozwoju zasobów ludzkich
 • Efektywność biznesowa procesów rozwojowych
 • Menedżer HR w organizacji wielokulturowej. Zarządzanie różnorodnością

Nauka: Trwa 2 semestry, liczba godzin 180. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: piątki (16.30-20.35), soboty (9.00-18.00)

Cena: 1.850,00 złotych za semestr całość 3.700,00 (możliwość płatności w 4 ratach) .

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie na studia podyplomowe
 • oryginalny odpis dyplomu (który będzie do zwrotu po zakończeniu Studiów Podyplomowych)

! Decyduje kolejność zgłoszeń, wymagana kompletna dokumentacja.

Informacje i zapisy: Dokumentację można wysłać mailem(oryginały dostarczyć na pierwsze zajęcia) lub pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,  80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, pokój 518 Gmach WZiE lub osobiście - w siedzibie WZiE Gdańsk ul. Traugutta 79 Gmach WZiE pok. 518.

Kontakt w sprawach związanych z studiami :

Do pobrania: