Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Edycja 56 - planowane rozpoczęcie październik 2020 r. - lista rezerwowa
Edycja 57 - planowane rozpoczęcie listopad/grudzień 2020 r.

 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktyki z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień zawodowych w zakresie bezpieczeństwem i higieny pracy wg najnowszych standardów europejskich.

Od 1 lipca 2005 r. pracownikami służby bhp zatrudnionymi na stanowiskach: starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy będą mogły być osoby, które posiadają studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246 z 2004r.,poz. 2468 z późniejszymi zmianami).

Program:

  • Program ramowy obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne (seminaryjno-projektowe) odpowiadające aktualnym wymaganiom ustawowym oraz potrzebom praktyki.

Nauka: Trwa 2 semestry 250 godzin. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: piątki (16.00-20.05), soboty (9.00-17.35)

Uprzejmie informujemy, że w zależności od zmieniających się przepisów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia na studiach podyplomowych mogą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

Uczestnicy studiów (którzy zaliczą wymagania programowe) otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wydane przez Politechnikę Gdańską.

Forma przyjęcia: złożenie dokumentów - formularza zgłoszeniowego, odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawach związanych z studiami :

Do pobrania: