Agile Management – Zarządzanie zwinne

 

Pomysł otwarcia menadżerskich studiów podyplomowych „Agile Management” wynika z konieczności poszerzania wiedzy, przy jednoczesnym wzroście zainteresowania obszarem zarządzania zwinnego w przedsiębiorstwie.  Obecne trendy wiążące się z koniecznością szybkiego adaptowania do zmieniających się potrzeb stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Równie istotne jest radzenie sobie z wszelkiego rodzaju sytuacjami, które zaskakują przedsiębiorców przy jednocześnie ograniczonym dostępie do informacji i małym stopniu przewidywalności.

 

Planowana liczba uczestników: 25 osób

 

Sposób organizacji: niestacjonarne – realizowane częściowo w trybie online, średnio co 2 tygodnie

 

Termin: marzec 2021- luty 2022

Cena: 2750 zł / semestr

Liczba godzin: 164

Warunki uczestnictwa: posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej

 

 

Lista przykładowych przedmiotów:

 

  • Zwinność w organizacji
  • Prognozowanie i optymalizacja w zarządzaniu zmianą
  • Zarządzanie projektami
  • Modelowanie i dojrzałość procesowo - projektowa
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu zwinnym
  • Projekty zwinne
  • Zarządzanie zespołem i kompetencjami
  • Kultura organizacyjna
  • Metody i narzędzia IT w zarządzaniu zwinnym
  • Praktyczne aspekty zarządzania zwinnego

 

Kontakt w sprawach związanych z studiami:

Kierownik studiów: dr Grzegorz Zieliński

       grzegorz.zielinski@zie.pg.gda.pl

                                  

Sekretariat: Małgorzata Rejmer, pokój 817 gmach Główny B, malgorzata.rejmer@zie.pg.edu. pl T: 58 347 24 55

 

Do pobrania: