O konkursie | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

O konkursie

Znamy finalistów X edycji Wiem na Bank – Indeks na WZiE!  [zakładka WYNIKI]

Konkurs „Wiem na bank – Indeks na WZiE” jubileuszowa X edycja (2021) ON-LINE

Konkurs „Wiem na bank – Indeks na WZiE” on-line, organizowany jest przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przy współpracy z partnerem strategicznym - II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

Celem głównym Konkursu jest wzrost wiedzy ekonomicznej i jej wykorzystania w życiu codziennym poprzez zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi polityki monetarnej i fiskalnej państwa, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz znajomość instytucji i usług finansowych.

Uczestnicy i nagrody

W tym roku w związku z X jubileuszem Konkurs przybrał nową formę oraz przewidziane są nowe nagrody! Po raz pierwszy konkurs będzie miał zasięg ogólnopolski. Jest on skierowany do wszystkich uczniów z liceum i technikum. Nagrodą główną Konkursu będzie uzyskanie tytułu Laureata, który jest ważny dwa lata i umożliwia przyjęcie na zasadach preferencyjnych na studia prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Zasady Konkursu

Konkurs polega na rywalizacji indywidualnej, składającej się z trzech etapów. I etap Konkursu obejmuje rozwiązanie testu on-line na wcześniej przygotowanej platformie e-nauczanie. Każdy z uczestników I etapu rozwiązuje indywidualnie test składający się z 30 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Do II etapu zostaje zakwalifikowanych 10 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Każdy z uczestników przygotowuje projekt uruchomienia własnego przedsięwzięcia biznesowego. W III etapie przewidziano prezentację pomysłu-projektu biznesowego.

Terminy

Ze względu na pojawiające się prośby o wydłużenie czasu rejestracji, termin zgłaszania uczestników zostaje przedłużony do 08 lutego 2021r. 

I etap (szkolny) -  10.02.2021 - test wyboru (10 najlepszych osób przechodzi do 2 etapu)

II etap - przesłanie prac projektowych do 15.03.2021

III etap - prezentacja prac projektowych 29-30.03.2021

Z każdą kolejną edycją zwiększa się zainteresowanie szkół, a wraz z nim rośnie liczba uczestników.
W ostatnich dwóch edycjach wzięło udział 120 uczniów reprezentujących 21 szkół ponadgimnazjalnych (edycje te skierowane były tylko dla uczniów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).

Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) dostępny jest w zakładce „ZGŁOSZENIA

W Konkursie mogą brać udział uczniowie liceum oraz technikum z terenu Polski, którzy prawidłowo wypełnią elektroniczny formularz zgłoszeniowy, po czym prześlą go w formie skanu na adres mailowy: wiemnabank@zie.pg.edu.pl

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami oraz przykładowe pytania z poprzednich lat znajdują się w zakładce „DO POBRANIA”.