WZiE z kategorią A w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego!

17 października MNiSW ostatecznie potwierdziło wysoką kategorię WZiE w parametryzacji. Odzyskaliśmy kategorię A! Znaleźliśmy się w gronie najlepszych wydziałów zarządzania i ekonomii w Polsce - nie tylko tych politechnicznych, ale i uniwersyteckich!

Wśród 91 jednostek ocenianych wraz z nami, znaleźliśmy sie na czwartym miejscu pod względem punktów za publikacje w przeliczeniu na pracownika.

Wśród ocen pozostałych Wydziałów PG zostały przyznane dwie kategorie A+, cztery A oraz dwie B.

– Bardzo się cieszę z tego wielkiego sukcesu naszej Alma Mater. To zasługa władz Uczelni oraz władz wydziałów poprzedniej kadencji, a przede wszystkim pracowników. Dziękuję wszystkim za wysiłek i zaangażowanie. Politechnika Gdańska jest we właściwym miejscu, by móc ubiegać się w przyszłości o status uniwersytetu badawczego – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji o metodologii przyznawania ocen i notowaniach pozostałych Wydziałów Politechniki Gdańskiej na stronie: http://bit.ly/2golER1