Zapraszamy do zgłoszania  artykułów do prezentacji na konferencji ( Call for papers ).

Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. 

W zgłoszeniu należy dołączyć abstrakt artykułu (max. 1500 znaków, wliczając spacje) wraz ze słowami kluczowymi. Po rejestracji uczestnicy otrzymają na podany adres mailowy potwierdzenie skutecznego zgłoszenia na konferencję. Informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu do prezentacji zostanie przesłana po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń.

Rejestracja (w tym zgłaszanie abstraktów) odbywa się przez 
Formularz rejestracyjny

Harmonogram:

  • Termin zgłaszania abstraktów: 31.03.2021
  • Informacja o zaakceptowaniu referatu do prezentacji: 19.04.2021
  • Termin rejestracji (dla uczestników bez referatu): 30.04.2021