W chwili przedłużającego się stanu epidemii i ograniczenia kształcenia bezpośredniego na Politechnice Gdańskiej, na podstawie Pisma okólnego Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2020 z 27 kwietnia 2020 r. wprowadza się możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu technik i metod kształcenia na odległość jedynie na wniosek zainteresowanego studenta.

 

EGZAMIN ZDALNY

EGZAMIN TRADYCYJNY

 

ZAŁĄCZNIKI:

ABC dyplomanta z dnia 05.05.2020

Procedura organizacji zdalnych egzaminów dyplomowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

- Podanie z prośbą o przeprowadzenie zdalnego egzaminu

- Podanie z prośbą o przeprowadzenie tradycyjnego egzaminu