EMOS - European Master in Official Statistics | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

EMOS - European Master in Official Statistics

EMOS - European Master in Official Statistics

European Master in Official Statistics (EMOS) to znak przyznawany przez Komitet Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC) na cztery lata dla uczelni kształcącej wysoko kwalifikowaną kadrę dla służb statystycznych, ale też do zarządzania w warunkach dynamicznie zmieniających się możliwości informacyjnych i technik informatycznych. Obecnie sieć EMOS obejmuje 33 programy kształcenia w 18 krajach. W jej skład wchodzą również współpracujący partnerzy w urzędach statystycznych

W roku 2019 na WZiE powstała specjalna, certyfikowana przez Eurostat, ścieżka kształcenia EMOS, dedykowana studentom studiów II stopnia na kierunku Analityka Gospodarcza. Studenci, wybierający ścieżkę kształcenia certyfikowaną przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat), mają możliwość uczestniczenia w wyspecjalizowanych modułach obejmujących teoretyczne ramy programu magisterskiego, łączącego statystykę wspomaganą komputerowo (R, Stata, Statistica, QGis, Geoda), metodologię prowadzenia badań oraz statystykę opisową. Ponadto, mogą odbyć staż w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym oraz uczestniczyć w dedykowanym szkoleniu w jednym z Oddziałów NBP. Ta  ścieżka kształcenia przeszła pozytywnie  re-akredytację w 2023 roku na kolejne 5 lat.

Odpowiednia konstrukcja ścieżki kształcenia EMOS, zapewnia studentom doskonałą edukację w zakresie statystyki. Przygotuje absolwentów tego kierunku do kariery zawodowej w krajowych jak i międzynarodowych instytucjach statystycznych, bankach centralnych lub innych instytucjach związanych z produkcją i analizą danych statystycznych.

EMOS jest ścieżką dwujęzyczną co oznacza, że zajęcia są prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Więcej o akredytacji