Witamy na stronie Naukowego Koła Jakości i Produktywności!

Jesteśmy organizacją studencką Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Działamy przy Katedrze Inżynierii Zarządzania Operacyjnego.

Naszym głównym celem jest pogłębianie wiedzy w zakresie zarządzania operacyjnego, w tym obszaru zarządzania jakością, produkcją oraz projektami zarówno w działalności wytwórczej, jak i usługowej.

Naszym opiekunem jest dr inż. Grzegorz Zieliński, przy współpracy dr Anny Starosty.