Kalendarz wydarzeń | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kalendarz wydarzeń

21 marca 2023 roku Warsztaty: Mastering Agile: Elevate Your Project Management Game

21 marca 2023 roku na Politechnice Gdańskiej odbyły się warsztaty z zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki Agile. Spotkanie podzielone było na 2 części. Po wstępie teoretycznym uczestnicy wzięli udział w praktycznym ćwiczeniu, gdzie mogli zapoznać się z modelem pracy Agile, od planowania i realizacji sprintów, przez ciągłą integrację i dostawę. Warsztaty zostały zaprojektowane jako wprowadzenie do tematu poprzez grę. Dzięki niej  uczestnicy nauczyli się lepszej współpracy, szybszego dostosowania się do zmieniających się wymagań i zdobycia wiedzy na temat zasad, wartości oraz praktyk Agile. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu.


13 marca 2023 roku - Warsztaty „Światło Przedsiębiorczości. Projektujemy czujniki przyszłości”

Warsztaty prowadziła dr inż. Małgorzata Szopińska

Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z założeniami projektu Opt iGEN, a także wykorzystanie potencjału młodych osób do szukania kreatywnych rozwiązań w celu łagodzenia ważnych (w opinii uczniów) wyzwań społecznych wykorzystując czujniki przyszłości. Z inicjatywy uczniów, zostały poruszone takie tematy jak gospodarka obiegu zamkniętego, ochrona środowiska i ochrona zdrowia. Efektem warsztatu, była wizualizacja czujników przyszłości z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych. Ponadto ogłoszony został konkurs plastyczny. Jesteśmy ogromnie ciekawi jakie prace zostaną zgłoszone przez uczniów SP Czyczkowy im. bł. ks. Józefa Jankowskiego. Na zgłoszenia prac czekamy do 24.03.2023.


28 luty - 1 marca 2023 roku - Konferencja #RSCPoster organizowana przez Royal Society of Chemistry

Uczestniliśmy w konferencjie #RSCPoster, która była transmitowana online na platformie Twitter. Z tej okazji przygotowaliśmy dwa plakaty:

CRP level determination by optical sensor

  • Monika Kosowska, Paweł Wityk, Małgorzata Szczerska
  • kategoria inżynieria: #RSCEng

Zobacz plakat

Diamond structures for fiber-optic sensors

  • Monika Kosowska, Małgorzata Szczerska
  • kategoria inżynieria i inżynieria materiałowa: #RSCEng, #RSCMat

Zobacz plakat


9 luty 2023 roku - Warsztaty na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

9 lutego przeprowadziliśmy warsztaty na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej dla uczniów II LO w Elblągu. W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z tajnikami chemii organicznej, mieli okazję zaobserwować egzotermiczne reakcje chemiczne, którym towarzyszyły „wybuchy” i zmiany barwy. W dalszej części dnia uczniowie samodzielnie wykonali izolacje plazmidowego DNA pUC19 z bakterii E. coli oraz zwizualizowali wynik izolacji DNA plazmidowego za pomocą elektroforezy agarozowej. Dodatkowo wykonane zostały zajęcia z mikroskopowania bakterii, grzybów oraz tkanek. Po zaznajomieniu z technikami mikroskopowania, uczniowie samodzielnie wykonali barwienie metodą Grama. Na zakończenie dnia nauczyli się wykonywać posiew murawowy oraz redukcyjny.


13-15 stycznia 2023 roku - Wystąpienie na konferencji "Nano and Material Science”

W dniach 13-15 stycznia przedstawiciele naszego zespołu prezentowali wyniki prac projektu w trakcie konferencji „Nano and Material Science” (www.icnms.org) organizowanej przez Nanyang Technological University, Singapore oraz IEEE. Małgorzata Szczerska wygłosiła prezentacje: "Biomedical Manufacturing of SARS-CoV-2 Specific IgG Antibodies Fiber Optic Sensors" oraz "Benefits of Using a phosphorene Coating on the Surface of a Microsphere-based Fiber Optic Sensors". Paulina Listewniki wystąpiła z prelekcją "Zinc Oxide Coating as a Factor Allowing for Temperature Measurements by Fiber Optic Sensor" i otrzymała wyróżnienie za najlepszą prezentację sesji.


14 grudnia 2022 – Spotkanie z członkami Rady Konsultacyjnej WZiE

14 grudnia 2022 odbyło się spotkanie z członkami Rady Konsultacyjnej WZiE PG, w którym wzieły udział trzy osoby z naszego Zespołu: Małgorzata Gawrycka, Michał Tomczak oraz Małgorzata Szczerska. Zaprezentowaliśmy założenia i wstępne wyniki realizacji projektu "Nauka dla społeczeństwa w czasie występowania zagrożeń epidemiologicznych", która zapoczątkowała ożywioną dyskusję na temat możliwości wdrożenia naszego rozwiązania w obiektach komercyjnych.


9 grudnia 2022 – Warsztaty: Smart Home 

9 grudnia 2022 odbyły się warsztaty dotyczące automatyzacji budynkowych i systemów smart home. Spotkanie zostało podzielone na 2 etapy. Po zakończeniu część teoretycznej
uczestnicy zapoznali się z poszczególnymi modułami, przeprowadzili konfiguracje oraz utworzyli własne automatyzacje. Wydarzenie spotkało się z dużym entuzjazmem
uczestników, liczymy, że nasze zaangażowanie i pasja zwiększą zainteresowanie elektroniką i automatyką budynkową. W konkursie za szczególny udział i pomysłowość, w tworzeniu własnych systemów, zostali nagrodzeni najaktywniejsi uczestnicy, którym serdecznie gratulujemy.


8 grudnia 2022 – Spotkanie z absolwentami

Realizując 1. zadanie naszego projektu "Nawiązanie współpracy z podmiotami społeczno-gospodaczymi"  8 grudnia 2022 roku zorganizowaliśmy spotkanie członków Zespołu, OPTICA student chapter z absolwentami Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
W czasie spotkania zostały poruszone tematy związane ze współczesnym rynkiem pracy. Alumni chętnie podzielili się refleksjami dotyczącymi ich początków kariery i jak się ona zmieniała przez lata. Poruszano tematy niezwykle istotne dla młodych ludzi rozpoczynających dopiero życie zawodowe. Nawiązaliśmy również współpracę z firmą zainteresowaną testowaniem wyników projektu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział. Mamy nadzieję, że jest to kolejny krok do budowy trwałej współpracy z absolwentami naszej Uczelni.


23-25 listopada 2022, Warsztaty: Mathematics for Society 2022: Health, Industry and Sustainable Development, Math4Society 2022 

Celem warsztatów było przedyskutowanie skuteczności różnorodnych zaawansowanych metod matematyki przemysłowej i narzędzi analizy danych medycznych (szczególnie w kontekście projektu OPT iGEN SANITAS), a także zacieśnienie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi.

Więcej informacji