Politechniczne MBA z AMBA!

 • Który z absolwentów czy studentów studiów MBA  - z dowolnego kraju na świecie -  nie wie, co to  jest AMBA? Prawdopodobnie żaden - wiedzą wszyscy, ponieważ wielu chciałoby takowe studia skończyć, niewielu się to uda… Ukończenie studiów z taką akredytacją stawia i te studia i tych absolwentów o parę stopni wyżej od tych, którzy jej nie mają, ponieważ  AMBA swoim certyfikatem daje gwarancję wysokiej jakości tych studiów.

  Association of Masters In Business Administration -  międzynarodowa organizacja istniejąca od 1967 roku z siedzibą w Londynie , przyznała już swoje akredytacje 200 szkołom w 70 krajach.  Oznacza to, że tylko 2% wszystkich studiów Masters In Business Administration [ MBA] posiada taką akredytację – i  tylko tyle będzie ją posiadało w następnych latach, bo takie jest założenie organizacji.    W Polsce posiada ją tylko pięć uczelni – MBA realizowane na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej  to właśnie te piąte i co ważne – najmłodsze: akredytacja  AMBA przyznawana jest  uczelni, która musi mieć co najmniej 3 roczniki absolwentów, a nasze studia funkcjonują zaledwie od ośmiu  lat…. MBA Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG są też  jedynymi studiami z taką akredytacją na Wybrzeżu i jedynymi  w Polsce realizowanymi na uczelni technicznej.

  Studia MBA starające się o taką akredytację muszą spełnić szereg warunków: formalnych - jak wspomniana  ilość roczników absolwentów, odpowiednia  liczebność grup, doświadczenie zawodowe studentów liczone w latach, infrastruktura uczelni - jak i tych  niepoliczalnych, ale ważnych: jakość i poziom zajęć, stopień umiędzynarodowienia, czy ciekawa droga zawodowa absolwentów.   Akredytacja nie jest przyznawana dożywotnio – stowarzyszenie monitoruje wszystkie swoje studia i wymaga poddania się ponownej weryfikacji.   Akredytacja umożliwia  udział w międzynarodowych rankingach studiów, a to  przyczynia się do ich większego umiędzynarodowienia: programów, kadry wykładowców, studentów, ale też i wydziału.

  Komisja z AMBY szczególnie doceniła w studiach MBA Wydziału Zarządzania i Ekonomii unikatowość programów  - wszystkie programy są autorskimi programami, co jest nieczęste, międzynarodową kadrę wykładowców, formułę zajęć – połączenie wiedzy z analizą case study i  zajęciami praktycznymi, profesjonalny  proces rekrutacji i niezwykłe zaangażowanie władz wydziału i kierownictwa studiów w ich realizację.  Za atut uznano  ścisłe relacje studiów ze sferą biznesu, przedsiębiorcami. Sukces studiów MBA to sukces wydziału, ale też i kolejny powód do dumy dla Politechniki Gdańskiej. 

  Uroczyste wręczenie dyplomu potwierdzającego akredytację odbędzie się w Wenecji  w marcu 2016r.

  O programie MBA Politechniki Gdańskiej, przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii można dowiedzieć się więcej  na zie.pg.edu.pl/mba 

Galeria zdjęć