Zespół | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Zespół

Profesorowie

dr hab. Hanna Adamkiewicz, prof. uczelni

prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz, Kierownik Katedry

prof. dr hab. Ewa Lechman

dr hab. Adam Marszk, CFA, prof. uczelni

dr hab. Magdalena Olczyk, prof. uczelni, Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. uczelni

prof. Luciano Segreto

dr hab. Joanna Wolszczak - Derlacz, prof. uczelni

Adiunkci

dr Aniela Mikulska

dr Danuta Rusiecka

dr Paweł Umiński

Asystenci i doktoranci

mgr Helena Anacka

mgr Yuxin Lu

mgr Piotr Płatkowski

mgr Radosław Ślosarski

mgr Zuzanna Zarach