Aleksandra Parteka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aleksandra Parteka

 

Witam na mojej stronie domowej!

Welcome! (please go to the English version )

Od 2008r. pracuję w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (obecnie jako profesor uczelni oraz członek Rady Szkoły i koordynator dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej).

Jestem absolwentką Sussex University (Brighton, Wlk.Brytania; 2006), Universita’ Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy; 2005) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG (2003). W 2008 r. uzyskałam stopień doktora nauk ekonomicznych w Universita’ Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy). W roku akademickim 2011/2012 przebywałam na podoktorskim stażu naukowym na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie. W lipcu 2016 r. został mi nadany stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017). W 2018 jako stypendystka programu Fulbrighta (Senior Award) prowadziłam badania naukowe na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. 

Moje zainteresowania naukowe: ekonomia międzynarodowa (handel międzynarodowy); wpływ handlu, procesów integracyjnych oraz postępu technologicznego na rynki pracy i produktywność; wzrost gospodarczy, empiryczne analizy produktywności.

Obecnie jestem zaangażowana w badania nad interakcją GVC-rynki pracy oraz, jako kierownik projektu, w badania nad wpływem zmian technologicznych na globalny rozkład produktywności.

Kontakt

dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. uczelni

pokój 316, budynek WZiE 

(+48 58) 348-60-04

aparteka@zie.pg.edu.pl