IPMA Student

Stowarzyszenie IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji. Ten międzynarodowy system certyfikacji jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży.

Program IPMA-Student na PG

Politechnika Gdańska znalazła się w gronie uczelni wyższych zaproszonych do uczestnictwa w Programie IPMA-Student. Do tej prestiżowej grupy IPMA Polska wybrała uczelnie oferujące studentom rozbudowane programy nauczania w zakresie zarządzania projektami na studiach dziennych i zaocznych.

W 2013 roku WZiE PG oraz IPMA Polska podpisały list intencyjny w sprawie uruchomienia procesu akredytacji Programu IPMA-Student. Natomiast we wrześniu 2015 roku Wydział ZiE otrzymał pozytywną akredytację w zakresie programu IPMA-Student. 

Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją IPMA-Student?

Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Zawód kierownika projektu jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych. 

Polskie uczelnie wyższe dążąc do zapewnienia studentom wiedzy i umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, elastycznie dostosowują swoje programy nauczania do światowych standardów i umożliwiają studentom, dzięki akredytacji swoich programów nauczania, uzyskanie w ramach studiów profesjonalnych certyfikatów.

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji,. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Poza produktami skierowanymi do kadry managerskiej, IPMA Polska ma w swojej ofercie cały wachlarz produktów adresowanych wprost do studentów – Project Master (konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami), staże z zakresu zarządzania projektami (Konkurs: Young Project Management Program YPMP) oraz seminaria i warsztaty Young Crew.

Uzyskując certyfikat IPMA-Student znacznie poprawisz swoją pozycję na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Jako posiadacz certyfikatu IPMA-Student stajesz się członkiem międzynarodowej profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA - międzynarodowy networking otwiera przed Tobą globalny rynek pracy.

 

KOSZT:

Koszt egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student wynosi 300 PLN.

 

ZŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU W IPMA-STUDENT:

W przypadku chęci udziału w IPMA-Student prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu IPMA-Student na Politechnice Gdańskiej:

dr inż. Sławomir Ostrowski

e-mail: sostro@zie.pg.edu.pl

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.