IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA POKÓJ TELEFON E-MAIL
mgr inż. Elżbieta Damps-Lewińska Kierownik 115 +48 58 347 19 22 edamps@zie.pg.edu.pl
mgr inż. Joanna Gryczka

Specjalista

 • Analityka Gospodarcza I stopnia stacjonarne
 • Analityka Gospodarcza II stopnia stacjonarne
 • Zarządzanie II stopnia 4 sem. stacjonarne
 • Inzynieria Danych
115 +48 58 347 14 37 joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl
mgr Urszula Rocławska - nieobecna na czas nieokreślony

Samodzielny referent

 • Ekonomia
 • Analityka Gospodarcza II stopnia w j. ang. stacjonarne
 • Zarządzanie I stopnia w j. ang. stacjonarne
 • Zarządzanie II stopnia w j. ang. stacjonarne
115 +48 58 347 14 37 dziekanat@zie.pg.edu.pl
Violetta Ziółkiewicz

Specjalista

 • Studia niestacjonarne
115 +48 58 347 15 71 violetta.ziolkiewicz@zie.pg.edu.pl
Iwona Zyntek

Samodzielny referent

 • Zarządzanie inżynierskie stacjonarne
 • Zarządzanie II stopnia 3 sem. stacjonarne
115 +48 58 347 15 71 iwona.zyntek@pg.edu.pl
mgr inż. Joanna Gruźlewska Specjalista KRK 115 +48 58 348 66 46 joanna.gruzlewska@pg.edu.pl