Kolejna prestiżowa międzynarodowa akredytacja dla WZiE!

W dniu 4 września 2019 CEEMAN IQA Accreditation Committee podjął decyzję o przyznaniu Wydziałowi Zarządzania i Ekonomii PG międzynarodowej akredytacji - CEEMAN International Quality Accreditation.

Jest to akredytacja o charakterze instytucjonalnym, co oznacza, że ocenie przez międzynarodowy zespół ekspertów były poddane wszystkie prowadzone na WZiE kierunki kształcenia, jakość prowadzonych badań naukowych, poziom internacjonalizacji w obszarze edukacji oraz kadry naukowej. Ponadto oceniono prowadzone badania, system zapewniania jakości kształcenia, a także zaangażowanie Wydziału w inicjatywy współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym.

Przyznanie Wydziałowi ZiE CEEMAN IQA Accreditation świadczy o wysokiej jakości kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych, na co wskazuje końcowy raport oceny: „Faculty of Management and Economics provides EXCELLENT and RELEVANT management education”.

Do sukcesu przyczyniło się wiele osób na czele z dr Magdaleną Popowską, która była odpowiedzialna za cały proces akredytacji WZiE oraz wsparcie zespołu prowadzonego przez dziekan WZiE PG prof. Julitę Wasilczuk.

Gratulujemy!