Zasady uczestnictwa

Informacje ogólne

Szkolenia oferowane przez CRK są płatne. 

W szkoleniach wewnętrznych mogą brać udział tylko pracownicy Politechniki Gdańskiej. 

Szkolenia otwarte są przeznaczone dla uczestników spoza PG, ale mogą w nich także brać udział pracownicy PG po uiszczeniu opłaty. 

 

Organizacja zajęć

Biorąc pod uwagę charakter zajęć oraz liczbę miejsc w pracowniach komputerowych i salach seminaryjnych, szkolenia są zwykle prowadzone w 10-15-osobowych grupach. W szkoleniach informatycznych dla każdego uczestnika przypisane jest zawsze samodzielne stanowisko z komputerem.

Każdy uczestnik, który zrealizował program zajęć, otrzymuje certyfikat sygnowany przez Politechnikę Gdańską.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie przelewu pełnej opłaty za uczestnictwo na konto podane uczestnikowi w e-mailu potwierdzającym uruchomienie danej grupy szkoleniowej. 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt. Zapraszamy!