Centrum Rozwoju Kompetencji, działające przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, jest jednostką powołaną w celu realizacji szkoleń podnoszących profesjonalne umiejętności kadry akademickiej.

Centrum prowadzi szkolenia wewnętrzne, rozwijające kompetencje przydatne w pracy i karierze akademickiej: pedagogiczne, komunikacyjne, menedżerskie, informatyczno-medialne oraz dotyczące rozwoju osobistego. 

CRK oferuje także szkolenia otwarte, przeznaczone dla uczestników spoza Politechniki Gdańskiej, głównie z zakresu obsługi oprogramowania, pedagogiczne oraz menedżerskie.

Każdy uczestnik, który zrealizował program zajęć, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Politechnikę Gdańską. W ofercie CRK są także szkolenia kończące się egzaminem i certyfikatem wydawanym przez organizacje zewnętrzne. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat  warunków uczestnictwa