O Centrum

Centrum Rozwoju Kompetencji, działające przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, jest jednostką powołaną w celu realizacji szkoleń wewnętrznych podnoszących profesjonalne umiejętności kadry akademickiej PG.  

Centrum oferuje także szkolenia otwarte dla uczestników spoza Politechniki Gdańskiej, głównie z zakresu obsługi oprogramowania oraz pedagogiczno-menedżerskie.  

Główne obszary działalności CRK zostały określone następująco:

  1. Działalność szkoleniowa: realizacja systematycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz rozwijających kompetencje dydaktyczno-badawcze kadry akademickiej PG.
  2. Wsparcie akredytacji: działalność wspierająca w zakresie akredytacji dotyczących programów edukacyjnych i zarządzania jakością kształcenia.
  3. Inicjatywy edukacyjne: popularyzacja dobrych praktyk i nowych metod kształcenia inżynierskiego menedżerskiego.
  4. Współpraca krajowa i zagraniczna: zwiększanie udziału Uczelni w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy edukacyjnej.
  5. Działalność badawcza: prowadzenie badań nad metodami kształcenia inżynierskiego, metodami oceny kompetencji oraz metodami rozwoju potencjału badawczego zespołów PG.
  6. Usługi edukacyjne: wsparcie rozwoju kompetencji zespołów badawczych funkcjonujących na PG.

 

Centrum jest otwarte na współpracę ze specjalistami i z organizacjami zainteresowanymi kooperacją w ramach powyższych obszarów.