Kontakt

Adres korespondencyjny:

Centrum Rozwoju Kompetencji 
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Kierownik Centrum:  dr Elżbieta Walkiewicz, tel. 58 347 22 13, e-mail: elzbietawalkiewicz@zie.pg.gda.pl

Siedziba:

Centrum Rozwoju Kompetencji 
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Traugutta 79  
80-233 Gdańsk

Sekretariat: Joanna Gryczka p. 818 Gmach B, tel: +48 58 347 14 28, e-mail crk@zie.pg.gda.pl

Dyżury:  wtorek 9.00 - 13.00, czwartek 10.30 - 16.30, piątek 12:00 - 17.00