Certyfikaty

Certyfikaty dla uczestników 

Każdy uczestnik, który zrealizował program zajęć, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Politechnikę Gdańską.

W ofercie CRK są także szkolenia kończące się egzaminem i certyfikatem wydawanym przez organizacje zewnętrzne (np. instytucję zewnętrzną prowadzącą szkolenie, dostawcę oprogramowania lub technologii).

Zobacz listę szkoleń z możliwością uzyskania certyfikatu zewnętrznego.

 

Jakość szkoleń

Jakość oferowanych szkoleń jest zapewniana poprzez:

  • staranne opracowanie programu szkolenia,
  • odpowiedni dobór metod realizacji szkolenia,  
  • staranny dobór szkoleniowców i trenerów, 
  • bieżący nadzór nad przebiegiem realizacji szkoleń,
  • ewaluację przez uczestników po zakończeniu każdego szkolenia,
  • zapewnienie dobrych warunków lokalowych do realizacji szkoleń.