Aktualności

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project

 

Serdecznie zapraszamy na I edycję szkolenia która odbędzie się już 9-11.02.2017r. 

 

Zarządzanie projektami ma miejsce w praktycznie wszystkich obszarach współczesnej inżynierii oraz gospodarki.

Znajomość zasad prowadzenia projektów jest poszukiwaną umiejętnością, stanowiącą niezbędny składnik kompetencji profesjonalnych inżynierów i menedżerów – absolwentów PG.

 

Cele szkolenia i korzyści dla uczestnika:

 • Umiejętność praktycznego wykorzystania oprogramowania MS Project do rozwiązywania problemów związanych z problematyką zarządzania projektami
 • Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Politechnikę Gdańską
 • Certificate of Achievement wydany przez Microsoft (bezpłatnie)

 

Adresaci szkolenia:

 • Nauczyciele akademiccy i studenci PG, słuchacze zewnętrzni, inżynierowe - projektanci

 

Liczba godzin: Cena szkolenia: Cena promocyjna dla pracowników: Cena promocyjna
dla Studentów i AbsolwentówPolitechniki Gdańskiej:
Termin rozpoczęcia zajęć:
12 890 zł 690 zł 550 zł 9-11.02.2017r.

 

Ramowy program zajęć - główne tematy:

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania projektami
   
 • Wprowadzenie do oprogramowania MS Project
   
 • Personalizacja ustawień, tworzenie kalendarzy
   
 • Definiowanie produktów projektu i produktów faz, tworzenie struktury podziału pracy (WBS)
   
 • Projektowanie sieci czynności w formie diagramu sieciowego
   
 • Definiowanie ograniczeń dla zadań, analiza ścieżki krytycznej (całkowity i swobodny zapas czasu)
   
 • Zadania nadrzędne i podrzędne - wykres Gantta, definiowanie kamieni milowych, zadania cykliczne
   
 • Estymacja czasów trwania, ocena parametryczna, metoda PERT, oceny eksperckie
   
 • Definiowanie zasobów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, przydział oraz metody zarządzania zasobami
   
 • Optymalizacja projektu i likwidacja przeciążeń, tworzenie planu bazowego
   
 • Wprowadzenie informacji o wykonaniu projektu, rzeczywiste daty rozpoczęcia, zakończenia, czas trwania i koszty
   
 • Import i eksport danych, tworzenie widoków i raportów

 

 Prowadzący szkolenie:

 • Doświadczony nauczyciel akademicki z Politechniki Gdańskiej
   
 • Duże doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu IT i zarządzania projektami

 

Metody szkoleniowe:

 • Zajęcia prowadzone metodą warsztatową
   
 • Wykorzystanie metody analizy przypadków (case study)

 

 

W przypadku problemów wynikających z zapisaniem się na szkolenie, bądź kiedy nie otrzymali Państwo e-mailowego potwierdzenia. Bardzo prosimy o kontakt.