Aktualności

Rozpoczęły się zapisy na: Symulację strategiczną PRINCEOPOLY– zarządzanie projektem

Strategiczne gry symulacyjne są narzędziami szkoleniowymi, które pozwalają uczestnikom uczestniczyć w sytuacjach decyzyjnych odtworzonych z praktyki.

Tak jak we wszystkich grach zespołowych, efekty podejmowanych decyzji są natychmiast widoczne, a uczestnicy gry szybko uczą się efektywnie współpracować dla realizacji założonych celów.

Podczas gry symulacyjnej PRINCEOPOLY uczestnicy doświadczą:

  • Zarządzania projektem na różnych szczeblach i w różnych rolach
  • Pokonywania trudności typowych dla wielopoziomowej struktury zarządzania
  • Znaczenia współpracy zespołowej dla osiągania zakładanych celów
  • Roli przywództwa na każdym poziomie zarządzania
  • Znaczenia współzależności między wszystkimi poziomami zarządzania

Dodatkowymi korzyściami płynącymi z uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie:

  • Akredytowanych materiałów szkoleniowych zawartych w cenie szkolenia;
  • Certyfikatu ukończenia szkolenia dla uczestnika, wydanego przez Politechnikę Gdańską, afiliowaną przez Ambition Group
  • Certyfikatu zewnętrznego ukończenia  warsztatu Casino Wars wydanego przez Ambition Group

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na stronę zawierającą szczegółowy opis szkolenia.