Aktualności

Microsoft Excel 2w1

 

Nazwa szkolenia: MS Excel 2w1

 

Oprogramowanie Microsoft Excel jest powszechnie stosowane do przygotowywania kalkulacji i wykresów, jak również do różnorodnych zestawień przydatnych w praktyce biurowej.

Na tym szkoleniu poznasz najważniejsze funkcje oprogramowania MS Excel, niezbędne do przygotowywania typowych obliczeń, wykresów i zestawień przydatnych w Twojej praktyce zawodowej.

 

Cele szkolenia i korzyści dla uczestnika:

 • Opanowanie praktycznej obsługi programu MS Excel na poziomie podstawowym, zaawansowanym i mistrzowskim
   
 • Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Politechnikę Gdańską

 

Adresaci szkolenia:

 • Studenci i pracownicy PG oraz uczestnicy spoza Uczelni
   
 • Brak wymagań wstępnych – podstawowa umiejętność obsługi komputera

 

Liczba godzin: Cena szkolenia: Termin rozpoczęcia zajęć:
14 400 zł 30.09-01.10.2017r.

 

 

 

 

Ramowy program zajęć - główne tematy:

 • Moduł I

  ·         Zapoznanie z interfejsem programu MS Excel

  ·         Tworzenie tabel

  ·         Formatowanie komórek

  ·         Wprowadzanie danych

  ·         Podstawowe formuły w programie MS Excel

  ·         Tworzenie wykresów i ich formatowanie

  ·         Drukowanie w programie MS Excel

  Moduł II

  ·         Informacje o skoroszycie i arkuszach, skróty klawiszowe, zakresy komórek, rodzaje danych i ich właściwości, formatowanie komórek oraz zakresów, serie danych

  ·         Adresowanie, tworzenie formuł, odwołania względne, bezwzględne i mieszane, funkcje - budowa i argumenty

  ·         Obliczenia w MS Excel, wyrażenia arytmetyczne, przegląd wybranych funkcji matematycznych i statystycznych

  ·         Sortowanie i filtrowanie danych

  ·         Funkcje daty i czasu, przetwarzanie dat i godzin

  ·         Funkcje tekstowe, import danych z innych programów, rozdzielanie danych na kolumny (tekst jako kolumny)

  ·         Funkcja logiczne IF (jeżeli), wykorzystanie funkcji logicznych, operatory relacji AND i OR

  ·         Tworzenie wykresów, edycja, łączenie, rodzaje

  Moduł III

  ·         Projektowanie arkuszy, projektowanie wieloarkuszowe, odwołania między arkuszami

  ·         Formatowanie warunkowe z możliwością tworzenia własnych reguł

  ·         Wykorzystanie filtra zaawansowanego

  ·         Przegląd wybranych funkcji matematycznych i statystycznych, daty i czasu oraz tekstowych

  ·         Funkcje wyszukiwania i adresu m.in. na przykładzie VLOOKUP (wyszukaj.pionowo) i funkcji HLOOKUP (wyszukaj.poziomo)

  ·         Import danych z innych programów, rozdzielanie danych na kolumny (tekst jako kolumny),

  ·         Analiza warunkowa, reguły sprawdzania poprawności danych, odwołania 3-W, etykiety zakresów

  ·         Tabele i wykresy przestawne, analiza wielu danych

  ·         Opracowywanie danych, sumy częściowe (pośrednie), grupowanie danych

 

 Prowadzący szkolenie:

 • Duże doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia szkoleń IT
   
 • Ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia szkoleń IT

 

Metody szkoleniowe:

 • Zajęcia praktyczne z oprogramowaniem MS Excel w laboratorium komputerowym

 

 

W przypadku problemów wynikających z zapisaniem się na szkolenie, bądź kiedy nie otrzymali Państwo e-mailowego potwierdzenia. Bardzo prosimy o kontakt.