Aktualności

AutoCAD - szkolenie poziom I+II

 

Nazwa szkolenia: AutoCAD – poziom podstawowy i zaawansowany

 

Znajomość komputerowego tworzenia dokumentacji projektowej w oprogramowaniu AutoCAD stanowi dziś niezbędną umiejętność każdego inżyniera.

Oprogramowanie AutoCAD jest powszechnie stosowane we wszystkich branżach profesjonalnego projektowania inżynierskiego.

Na tym szkoleniu poznasz podstawowe oraz zaawansowane funkcje oprogramowania AutoCAD, dzięki którym tworzenie dokumentacji projektowej będzie zajmowało Ci mniej czasu oraz sprawiało więcej przyjemności. 

 

Cele szkolenia i korzyści dla uczestnika:

 • Opanowanie praktycznej obsługi programu AutoCAD na poziomie średniozaawansowanym
   
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia rysunku technicznego płaskiego z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD
   
 • Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Politechnikę Gdańską
   
 • Autoryzowany przez Autodesk certyfikat ukończenia kursu: Certificate of Completion (płatny dodatkowo ok. 200zł)

 

Adresaci szkolenia:

 

Liczba godzin: Cena szkolenia: Cena dla pracowników PG: Cena promocyjna
dla Studentów Politechniki Gdańskiej:
Termin rozpoczęcia zajęć:
16 850 zł 650 zł 590 zł 18-19.02

 

 

 

 

Ramowy program zajęć - główne tematy:

 • Praca z warstwami i zarządzanie właściwościami obiektów
   
 • Tworzenie złożonych obiektów rysunkowych (polilinie, prostokąty, wieloboki, krzywe itp.)
   
 • Zaawansowane polecenia edycyjne
   
 • Zaawansowana praca z tekstem i tabelami
   
 • Przedstawianie obiektów trójwymiarowych na płaszczyźnie - izometria
   
 • Tworzenie bloków z atrybutami
   
 • Wyodrębnianie danych z obiektów rysunkowych
   
 • Praca z rzutniami i przygotowanie wydruków
   
 • Tworzenie stylów i obiektów opisowych
   
 • Praca z zewnętrznymi odnośnikami
   
 • Drukowanie, eksport rysunków do innych formatów
   
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej do publikacji

 

 Prowadzący szkolenie:

 • Doświadczony wykładowca AutoCAD z Politechniki Gdańskiej
   
 • Prowadzi szkolenia Autodesk/AutoCAD od 2001 roku
   
 • Posiada certyfikat Autodesk Approved Instructor

 

Metody szkoleniowe:

 • Zajęcia praktyczne z oprogramowaniem AutoCAD w laboratorium komputerowym

 

Przed zapisaniem się, prosimy o wylogowanie z konta Gmail.