Welcome to Poland | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Welcome to Poland

 „Politechnika Gdańska – nowoczesne i przyjazne miejsce dla studentów zagranicznych.”

Celem programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej
  • promowaniem tychże instytucji na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 400 000 PLN.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała środki finansowe w wysokości 398 705,12 zł na projekt pt.: „Politechnika Gdańska – nowoczesne i przyjazne miejsce dla studentów zagranicznych.”, który będzie realizowany przez pracowników WZIE PG. 

Projekt będzie trwał 2 lata (06.2021- 06.2023) i ma na celu rozwój Wydziału w obszarze internacjonalizacji, głównie poprzez:

  • zacieśnianie współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Wydziału, regionu i kraju,
  • wsparcie działań informacyjno-promocyjnych Wydziału w celu rekrutacji kandydatów z państw wschodnich,
  • podniesienie poziomu obsługi międzynarodowych kandydatów i studentów WZiE.

Zespół przygotowujący wniosek: dr hab. Magdalena Olczyk, prof. uczelni, mgr Barbara Jacewicz, lic. Anna Kolka, mgr Dominika Tabasz, mgr inż. Mariusz Krzyżanowski, mgr Paweł Jacewicz.

Aktualny zespół projektowy: mgr Dominika Tabasz - kierownik projektu, mgr inż. Mariusz Krzyżanowski, mgr Alina Guzik, lic. Dagmara Gradolewska, mgr inż. Elżbieta Damps-Lewińska.

Planowane zadania w ramach projektu:

1. Program Absolwent.

2. Welcome to GUT.

3. Virtual Tour.

4. Aplikacja be SMART.

Przykładowe realizacje: 

W ramach zadania Virtual Tour powstały 4 filmy z wykładów z tłumaczeniami na języki: polski/angielski (w zależności od oryginału), rosyjski oraz chiński. Dostępne na Wydziałowym kanale Youtube.