Nowy semestr w projekcie PRKS

Nowy semestr w projekcie PRKS to nowe możliwości dla studentów, którzy wchodzą do puli beneficjentów (dwa ostatnie semestry studiów stacj. I i II stopnia). Dla studentów Zarządzania kursy: Business English Certificate, Design Thinking, 7 nawyków skutecznego menedżera, Prince 2 Foundation, Agile. Dla studentów AG: SQL, Oracle, VBA, Design Thinking. Zapisz się poprzez formularz: https://zie.pg.edu.pl/prks/formularze-zgloszeniowe  lub maila: power@zie.pg.gda.pl - napiszemy lub zadzwonimy z propozycją terminu.