Zmarł ŚP. dr Zdzisław Bloch

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej z głębokim smutkiem zawiadamiają o śmierci Przyjaciela, emerytowanego Pracownika Wydziału Zarządzania
i Ekonomii doktora Zdzisława Blocha.

Dr Zdzisław Bloch był jednym z pierwszych pracowników Wydziału, zaangażowanym
w rozwój dydaktyki. Swoją pracą przyczynił się do wykształcenia kilku pokoleń młodych inżynierów, którzy w niekonwencjonalny sposób poznawali ekonomię i wykorzystywali ją
w praktyce.

Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia składają Dziekan, Rada Wydziału oraz społeczność akademicka Politechniki Gdańskiej.