Zarządzanie Inżynierskie z Certyfikatem „Studia z Przyszłością 2017”!

 • Nasz Wydziałowy kierunek został wyróżniony spośród ponad 6 tysięcy kierunków w Polsce.  Kluczem do sukcesu okazał się innowacyjny program kształcenia Zarządzania Inzynierskiego, który dobrze odpowiada  na potrzeby rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

  O nowoczesnym programie i dobrym przygotowaniu Absolwentów do wejścia na rynek pracy świadczy kładzenie dużego nacisku na sprawne opanowanie narzędzi informatycznych, niezbędnych w nowoczesnym zarządzaniu, a także na umiejętne wykorzystywanie możliwości, jakie dają obecnie współczesne technologie informatyczne.  Wszystkie te czynniki zaowocowały  uzyskaniem certyfikatu akredytacyjnego „Studiów z Przyszłością” na rok 2017!

  Wyróżnienie przyznała Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących na najlepszych polskich uniwersytetach.

  Akredytacją certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnione są tylko nieliczne kierunki z całej Polski. Otrzymanie Znaku Jakości „Studia z Przyszłością” gwarantuje, że program danego kierunku, opiera się na trzech filarach:

  • przekazuje aktualną i nowoczesną wiedzę
  • kreuje  umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców  
  • inwestuje w najwyższą jakość edukacji

  Organizatorem merytorycznym konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

  Więcej informacji o: