Zaproszenie do udziału w programie MOST

Po raz kolejny na naszym Wydziale rozpoczęła się rekrutacja do Programu Mobilności Studentów MOST. Studenci po ukończeniu II roku studiów I stopnia oraz po ukończeniu I roku studiów II stopnia, mają możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na wybranej przez siebie uczelni, biorącej udział w Programie MOST.

Dlaczego warto studiować w ramach programu?:

  • możliwość wyboru ciekawych przedmiotów, które nie są realizowane na naszym Wydziale;
  • możliwość prowadzenia badań do pracy dyplomowej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązanie kontaktów ze specjalistami w danej dziedzinie, którzy pracują poza WZiE;
  • nawiązanie kontaktów ze studentami o podobnych zainteresowaniach  z innych ośrodków naukowych;
  • zdobycie doświadczenia związanego z mobilnością, co jest atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Więcej informacji o programie tutaj

Zapraszamy.