Zapraszamy do udziału w V edycji konferencji naukowej

W tym roku konferencja „PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY, zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki” odbędzie się w dniach 18 - 20 października w Gdańsku.

Jest to konferencja naukowa skupiające świat nauki i praktyków biznesu. Ma na celu umożliwienie prezentacji osiągnięć, wymiany wiedzy oraz dyskusji w obszarze tematyki konferencji. Poza wymianą wiedzy i doświadczeń – jest okazja do integracji środowiska naukowego i biznesu.

TERMINARZ konferencji:

  • do 18.09. 2017 – przesłanie e-mailem formularza rejestracyjnego wraz ze streszczeniem oraz tytułem publikacji
  • do 18.10. 2017 – przesłanie ostatecznej wersji publikacji, na adres: ppp@zie.pg.gda.pl

Organizatorami konferencji są:

  • Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
  • Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

Zgłoszenia i bieżące informacje o konferencji są dostępne pod adresem: www.ppp.zie.pg.gda.pl