Zapisz się na studia podyplomowe!

Na Wydziale ZiE PG dostępnych jest ponad 30 kierunków studiów podyplomowych, prowadzonych w systemie zaocznym (weekendowym). Tworzone są w oparciu o obserwację potrzeb na rynku pracy. Aby je rozpocząć, nie trzeba czekać do października - rekrutacja na część kierunków właśnie ruszyła!

Nabór na semestr letni 2019/2020 prowadzony jest na studia podyplomowe:

 • pedagogiczne, mające na celu przygotowanie absolwentów studiów technicznych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ogólnych i zawodowych, które jest istotne, zwłaszcza w kontekście ostatnich reform w szkolnictwie;
 • prawno-menedżerskie, kompleksowo przygotowujące do prowadzenia własnej firmy jak i realizowania przedsięwzięć u pracodawcy, biorąc pod uwagę wiele aspektów (np. prawny, finansowy, ekonomiczny);
 • sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym, którego słuchacze otrzymują konkretną wiedzę oraz praktyczne narzędzia pozwalające na osiągnięcie wydajniejszego zaplecza technologicznego w firmie;
 • wycena nieruchomości, którego słuchacze oprócz niezbędnej wiedzy w tej dziedzinie, zostają przygotowani do uzyskania uprawnień w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego;
 • zarządzania nieruchomościami, mające na celu interdyscyplinarne przygotowanie kadry zarządców;
 • zarządzanie projektami, przygotowujące zarówno do kierowania jak i bycia efektywnym członkiem zespołu realizującego projekt w oparciu o nowoczesne oprogramowanie i sprawdzone praktyki poparte realnymi przykładami.

Powyższe kierunki rozpoczynają się już niebawem, aby rozpocząć studia w najbliższym semestrze należy jak najszybciej dokonać zapisu oraz złożyć niezbędne dokumenty.

Korzyści ze studiowania podyplomowo jest sporo, m.in. jest to możliwość pogłębienia i zaktualizowania wiedzy z wybranej dziedziny, zdobycia nowych kompetencji, uzupełnienia i podniesienia kwalifikacji, poszerzenia horyzontów czy też zwiększenia swojej wartości na rynku pracy. Odbiorcami tej formy nauczania są osoby aktywne zawodowo, które posiadają już dyplom magistra lub licencjata (w zależności od wymagań na konkretnym kierunku), a chcą uzupełnić i uporządkować swoją wiedzę bądź przekwalifikować się i spróbować innej dziedziny.

Prowadzona jest również rekrutacja na pozostałe kierunki studiów podyplomowych rozpoczynających się w październiku. Do wyboru są m.in. studia podyplomowe z zakresu zarządzania:

 • zarządzanie w kulturze,
 • zarządzanie samorządem terytorialnym,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP,
 • zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania i ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Dla osób zainteresowanych kierunkami menedżerskimi:

 • menedżer sprzedaży,
 • menedżer IT,
 • menedżerskie dla kadry kierowniczej,
 • menedżer HR.

Ponadto wśród kierunków oferowanych w ramach tej formy nauczania znajdują się studia podyplomowe:

 • Lean Six Sigma Black Belt – produkcja i usługi,
 • analiza procesów biznesowych w projektach IT
 • zamówienia publiczne,
 • rachunkowości i finansów,
 • kadry i płace oraz kadry i płace – poziom II,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • doradztwo podatkowe i podatki
 • logistyka w praktyce
 • public relations oraz public relations – rzecznictwo prasowe
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • zapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria

Więcej informacji o wszystkich dostępnych kierunkach i możliwościach związanych ze studiami podyplomowymi na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej znajduje się na stronie: https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/kierunki-studiow