XXVI Wieczór z Ekonomią

Pierwsze spotkanie z cyklu „Wieczór z Ekonomią” w nowym roku akademickim 2018/2019 odbędzie się 29 listopada o godz. 18.00 w sali 318/319.

Gościem profesora Piotra Dominiaka, prorektora ds. internacjonalizacji i innowacji Politechniki Gdańskiej oraz w ramach Jean Monnet Lectures będzie:

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Gość wygłosi wykład pt.: "Świat arabski wobec globalizacji"

BIOGRAM

Islamistka i ekonomistka (habilitacja z religioznawstwa - UJ, doktorat z nauk ekonomicznych - SGH); absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2002 r. pracuje w SGH, obecnie w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2012 r. jest Prodziekanem Studium Magisterskiego SGH.

Autorka ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat społeczno-ekonomicznych problemów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, muzułmańskiej kultury popularnej oraz islamu i muzułmanów w Polsce i na Zachodzie. Wydała cztery monografie „Świat arabski wobec globalizacji" (2007), „Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju" (2007), „Muzułmańska kultura konsumpcyjna" (2011), „Deconstructing Islamophobia in Poland” (2014), kilka prac zbiorowych oraz liczne materiały z zakresu edukacji międzykulturowej i rozwojowej.

Obok pracy dydaktycznej prowadzi warsztaty edukacyjne, głównie wokół projektu „W kręgu kultury islamu". Komentuje bieżące wydarzenia krajowe i międzynarodowe dotyczące świata islamu w polskich środkach masowego przekazu. Prowadzi także blog Dziekanatu "Po drugiej stronie okienka" na http://dziekanat.waw.pl.

Zapraszamy!