WZiE PG z dofinansowaniem NBP na projekty edukacji ekonomicznej dla młodzieży szkolnej

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG został zakwalifikowany do otrzyma dofinansowania od Narodowego Banku Polskiego w ramach konkursu pt. „Uczelnie szkołom – o finansach
z NBP”.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych. Projekt ten wpisuje się w społeczną misję Wydziału ZiE oraz Politechniki Gdańskiej - "kształtowanie dobrych postaw etycznych, obywatelskich, społecznych".

Projekt ekonomiczny WZiE będzie trwał od 1 stycznia do 31 lipca 2020r. W ramach działań odbędą się m.in. warsztaty, wizyty studyjne oraz konkursy dla uczniów szkół podstawowych i średnich, poruszające takie obszary jak: zarządzanie własnymi pieniędzmi, obrót gotówkowy i bezgotówkowy, bezpieczeństwo dokonywania transakcji oraz przedsiębiorczość.

W składzie Wydziałowego zespołu projektowego znajdują się: dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni, dr Katarzyna Kubiszewska, dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska, dr inż. Marcin Potrykus, dr Paweł Ziemiański oraz mgr Piotr Kasprzak.