WZiE PG dołączył do międzynarodowej inicjatywy Responsible Research for Business and Management (RRBM)

Inicjatywa Odpowiedzialne Badania w Biznesie i Zarządzaniu (Responsible Research for Business and Management) ma na celu inspirowanie, zachęcanie i wspieranie wiarygodnych i przydatnych badań w dziedzinie biznesu i zarządzania. Jest to wirtualna organizacja zrzeszająca uczelnie i szkoły biznesu z całego świata, mająca wsparcie centrów akredytacyjnych, w tym AACSB, EFMD, PRME, Business and Society Program Aspen Institute, GRLI.

Strategia działań oraz reprezentowane wartości Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG zgadza się z wizją RRBM, w której do 2030 biznes i badania naukowe mają wspólnie rozwiązywać realne problemy.

Wartości RRBM to:

  • Służba społeczeństwu
  • Docenianie badań podstawowych i aplikacyjnych
  • Docenianie pluralizmu i współpracy multidyscyplinarnej
  • Solidna metodologia
  • Angażowanie interesariuszy
  • Wpływ na interesariuszy
  • Szerokie rozpowszechnianie wyników

 

 

 

Obszary współpacy

Współpraca z RRBM opiera się na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk, poprzez publikowanie opracowań (raportów, studiów przypadku), informacji o spotkaniach, wydarzeniach na których poruszane są kwestie związane z m.in. prowadzeniem badań o wpływie społecznym, czy rzetelnymi metodami. Główną platformą wymiany wiedzy jest strona RRBM.

Ponadto partnerzy mogą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych za pośrednictwem RRBM -  m.in. w warsztatach metodycznych dla doktorantów i młodych naukowców, którzy chcą prowadzić badania ważne dla świata.

Powyższe działania stanowią równie jeden z sześciu obszarów PRME -  społeczną odpowiedzialność w badaniach. Więcej o PRME.

 

WZiE PG w prestiżowym gronie

Społeczność RRBM obejmuje coraz więcej czołowych uczelni, szkół biznesu, stowarzyszeń I organizacji edukacji biznesowej, m.in. AACSB, EFMD, Aspen’s Institute of Business and Society Program, GRLI, jak też wybitnych badaczy zarządzania i biznesu m.in. z Cornell University, UCLA, University of Pennsylvania, University of Michigan, Rice University, Imperial College, University of Strathclyde, University of St. Gallen, Aalto University, Lund University, Singapore Management University, University of Hong Kong i Fudan University.

 

Koordynatorem współpracy z RRBM ze strony WZiE PG jest mgr Elżbieta Karwowska (Elzbieta.Karwowska@zie.pg.edu.pl)