WZiE PG doceniony za jakość!

W piątek 8 czerwca 2018r. została opublikowana lista jednostek, które dostaną dotację projakościową, w zawiązku z uzyskaniem w ciągu ostatnich trzech lat wyróżniającej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Wśród wyróżnionych wydziałów znajduje się Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej!

Dodatkowymi kryteriami branymi pod uwagę były:

a) zdobycie kategorii A (w 2017 roku WZiE zdobył w parametryzacji MNiSW kategorię A oznaczającą bardzo wysoki poziom prowadzonej działalności naukowej - więcej na stronie).

b) najwyższy procentowy udział wyniku punktowego osiągniętego przez jednostkę naukową w ramach kompleksowej oceny jakości działalności naukowej w odniesieniu do najlepszego wyniku punktowego w grupie wspólnej oceny.
 

Ministerstwo wyłoniło jedynie 25 jednostek (lista dostępna tutaj), które przez kolejne trzy lata będą dostawały dotację.