Wyniki rekrutacji. Kierunki na WZiE najpopularniejsze!

Znamy już wyniki rekrutacji na studia na Politechnice Gdańskiej. Wszystkim przyjętym na studia serdecznie gratulujemy!

 

Na studia I i II stopnia przyjętych zostało 4500 osób, w tym na studia stacjonarne I stopnia – 3 565 osób. Najwięcej chętnych było na kierunki prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (WZiE): ekonomię (33 osoby na miejsce), zarządzanie w języku angielskim (28,8 os./miejsce) oraz analitykę gospodarczą (22,5 os./miejsce). 16 osób ubiegało się o jedno miejsce na kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury, a 15,3 os. – na miejsce na kierunku Zarządzenie inżynierskie na WZiE.

Niedługo przyjęci kandydaci otrzymają pisma z decyzją w sprawie przyjęcia oraz wszystkie najważniejsze informacje o studiach na PG.

Ewentualna rekrutacja uzupełniająca odbędzie się we wrześniu.

Więcej informacji nt. rekrutacji można znaleźć [tutaj].