Wyjątkowe wyróżnienie dla wykładowcy WZiE!

W niedzielę 14 lipca 2019 roku w Agencji Konsularnej Francji w Gdyni, odbyło się uroczystsze przyjęcie z okazji Święta Narodowego Francji. Tegoroczne obchody upamiętniające wydarzenia z 1789 roku, zwieńczone były uroczystym wręczeniem przez Konsula Honorowego Francji na Pomorzu orderów Palm Akademickich.

Order Oficera Palm Akademickich został przyznany dr Magdalenie Popowskiej – Adiunkt WZiE PG, Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych.

Wyróżnienie zostało przyznane za wkład w rozwijanie relacji polsko-francuskich zarówno za działalność na Uczelni (prace przy Studium Francusko-Polskim, wymiany studentów i pracowników z uczelniami francuskimi), a także za działalność poza Politechniką Gdańską: wieloletnią współpracę z Konsulami Honorowymi Republiki Francuskiej oraz przewodniczenie Gdańskiemu Stowarzyszeniu Alliance Francaise.

Jest to drugie w kolejności (pod względem znaczenia), a zarazem najstarsze wyłącznie cywilne francuskie odznaczenie nadawane od 1808 roku wybitnym funkcjonariuszom szkolnictwa francuskiego.

W tym dniu order Palm Akademickich został również przyznany Panu mgr. inż. arch. Januszowi Gujskiemu z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Chapeau bas! Gratulujemy!

Galeria zdjęć