Wesprzyj projekt WZiE PG w międzynarodowym konkursie!

Projekt South Baltic Youth Core Groups Network (SB YCGN) w którym brały udział m.in. prof. dr hab. Krystyna Gomółka (WZiE PG) oraz dr Izabela Borucińska (WZiE PG) został zgłoszony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – na prośbę Wspólnego Sekretariatu Programu Innterreg Południowy Bałtyk - do konkursu  REGIOSTARS Awards 2020.

REGIOSTARS Awards 2020 jest to coroczny konkurs organizowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Ma on na celu identyfikację dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i wyróżnienie innowacyjnych projektów finansowanych przez UE, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów i przyszłych projektów.

W konkursie wyodrębnionych jest pięć kategorii. Projekt SB YCGN startuje w kategorii temat roku – Wsparcie młodzieży dla współpracy transgranicznej [“Topic of the year 2020: 30 Years of Interreg Youth empowerment for cooperation across borders”]

 

Jak można wesprzeć nasz projekt?

⭐przejdź do  https://regiostarsawards.eu/ - NIE TRZEBA SIĘ LOGOWAĆ

⭐ znajdź SB YCGN w kategorii: Topic of the year 2020: 30 Years of Interreg, Youth empowerment for cooperation across borders

⭐ kliknij ❤ obok opisu projektu

 

Lista wybranych finalistów zostanie ogłoszona 9 lipca 2020r.

Więcej informacji o projekcie SB YCGN: tutaj

Więcej informacji o konkursie na stronie programu Interreg South Baltic

 

Dziękujemy!