Sympozjum "Wyzwania rozwojowe obszarów metropolitalnych"

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz wynikająca z niego możliwość pozyskiwania znaczących środków finansowych na realizację dużych projektów infrastrukturalnych sprawiły, że Polskę od kilkunastu lat charakteryzuje wyjątkowa dynamika w zakresie ich realizacji. Czołową pozycję na mapie inwestycyjnej Polski zajmuje Gdańsk, a za przykładową realizację w tym obszarze może posłużyć  budowa tunelu drogowego pod Martwą Wisłą, który usprawnił układ komunikacyjny Gdańska. 

8 listopada odbędzie się sympozjum naukowo-gospodarcze poświęcone tej inwestycji, zatytułowane „Wyzwania rozwojowe obszarów metropolitalnych. Uwarunkowania inżynierskie i społeczno-gospodarcze na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku”. Uczestnicy – odnosząc się do dnia dzisiejszego – wskażą, jaki wpływ na rozwój Gdańska i obszaru metropolitalnego miało zrealizowanie tego przedsięwzięcia.

Wśród uczestników nie zabraknie pracowników Politechniki Gdańskiej. Pierwszą część sympozjum oraz dyskusję podsumowującą poprowadzi prof. Piotr Dominiak, Prorektor PG ds. internacjonalizacji i innowacji.

Organizatorami sympozjum są: Pomorski Instytut Naukowy im. Brunona Synaka oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Politechnika Gdańska jest partnerem wydarzenia.

Z agendą sympozjum można zapoznać się tutaj.

Na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Szczegóły na stronie

Serdecznie zapraszamy!