Studia i praca dla inżynierów zapewnienia jakości

 • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej wraz z firmą Flex oraz Fundacją ECD uruchamia nabór na trzecią edycję studiów podyplomowych z zakresu jakości w branży technicznej.

   

  Studia „Zapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria” powstały jako inicjatywa fundacji ECD i firmy Flex w ramach klastra Interizon. Po sukcesie dwóch pierwszych edycji, mierzonym rozwojem zawodowym i awansami absolwentów, otwarty został nabór na kolejną. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r. i potrwają dwa semestry.

  Studia koncentrują się na jakości produktów i komponentów w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych. Program obejmuje blok techniczny oraz jakościowy. Pracodawcy zgodnie twierdzą, że jest to bardzo rzadkie połączenie wśród kandydatów do pracy w działach jakości i produkcji.

  W pracach nad tymi inspirowanymi przez biznes studiami od samego początku brali udział pracownicy firmy Flex, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w osiąganiu wysokiego poziomu jakości produktów elektronicznych i mechanicznych. Program nauczania obejmuje liczne przedmioty praktyczne. Ponad połowa wykładowców to praktycy, a część zajęć będzie realizowana w firmach klastra.

  Jak podkreślają wieloletni pracownicy działów HR w firmach produkcyjnych, inżynier zapewnienia jakości to jedno z trudniej rekrutowalnych stanowisk. Dobrze wykształconych kandydatów brakuje, a miejsc do pracy w tym obszarze wciąż przybywa. Studia są świetną okazją do zdobycia przez pracowników cennych dla pracodawcy kwalifikacji. Jest to szansa nie tylko dla potencjalnych pracowników firm produkcyjnych, ale również dla samych pracodawców, którzy zyskują możliwość efektywnego i celowego inwestowania w rozwój swoich obecnych kadr. Dofinansowując studia tego typu pracodawca może podnieść kwalifikacje pracowników działów jakości i produkcji, a także przekwalifikować pracowników z innych działów, podnosząc w ten sposób jakość swojej produkcji oraz zyskując zadowolenie klienta.

  – Doświadczenia z poprzednich edycji pokazują, że niektórzy słuchacze jeszcze przed zakończeniem studiów otrzymali od swoich pracodawców awanse. Są to mierzalne korzyści dla ich uczestników, a dla nas pozytywna informacja zwrotna. Działania, które podejmujemy odpowiadają potrzebom pracodawców – mówi Marta Dziedzic, specjalista ds. kontaktów biznes-nauka w Fundacji ECD”.

  Szczegóły dotyczące programu oraz zapisów znajdują się na stronie studiów oraz na stronie Fundacji ECD.