Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim 2019/2020 w formie zdalnej

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej będzie odbywała się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrole ich przebiegu i rejestrację zgodnie z zasadami rozporządzenia Rektora.

Egzaminy i zaliczenia semestralne odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej w terminie 16.06.2020 - 05.07.2020.

Ustanowiona forma zaliczenia jest wynikiem rozmów i wyrażonej chęci studentów WZiE reprezentowanych przez starostów kierunków podczas spotkania z prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Małgorzatą Gawrycką, prof. PG, które odbyło się on-line w dniu 19 maja 2020 r.

Korespondencja ze studentami odbywać się będzie za pomocą oficjalnych adresów uczelnianej poczty (korzystając wyłącznie z konta email w domenie pg.edu.pl).

Harmonogram sesji zostanie podany na początku czerwca na wydziałowej stronie internetowej w zakładce zajęcia.