REKRUTACJA NA NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2019

Rozpoczął się nabór na I edycję studiów podyplomowych „Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym”. Rozpoczęcie studiów planowane jest na marzec 2019r. W przypadku wcześniejszego uzbierania grupy  możliwe jest uruchomienie studiów już w lutym 2019r. Liczba miejsc jest ograniczona!

Studia dają wstęp do świata automatyzacji  i wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie. Integrują w przekazywanej wiedzy sferę technologiczną i biznesową. Oferują świeże spojrzenie na zmieniający się rynek pracy, ale także dostarczają konkretnej wiedzy i uczą narzędzi stosowanych przez firmy w praktyce.

Studia te adresowane są do inżynierów, analityków biznesowych w dużych firmach, matematyków, statystyków, ekonomistów a także właścicieli małych firm i start-up’ów, którzy dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej potrzebują coraz bardziej wydajnego zaplecza technologicznego. Studiami może być zainteresowany każdy, kto chce przejąć stery w swojej karierze, kto chce rozumieć i umieć reagować na zachodzące, już teraz, zmiany wpływające na całą gospodarkę, a także każdy, kto takie zmiany chce wspierać  i wywoływać.

Na studiach realizowanych jest 12 przedmiotów o łącznej liczbie godzin 186. Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie przez 2 semestry akademickie.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Więcej informacji o kierunku (program, opłaty, dokumenty):

https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/sztuczna-inteligencja-i-automatyzacja-procesow-biznesowych-w-ujeciu-praktycznym

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacje i zgłoszenia:  

Mariola Kummer
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Traugutta 79, pok. 407
tel. 48/ 58 347 26 23
Mariola.Kummer@zie.pg.gda.pl