Profesor Jerzy Młynarczyk nie żyje

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
z głębokim smutkiem zawiadamiają o śmierci Przyjaciela Wydziału

prof. zw. dr. hab. Jerzego Młynarczyka

 

Jerzy Młynarczyk,
profesor nauk prawnych
pełnił szereg funkcji państwowych i samorządowych,
m.in. był posłem na Sejm RP i prezydentem Miasta Gdańska.
Od wielu lat pełnił funkcję Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.


Był również Olimpijczykiem, jako reprezentant Polski
w koszykówce.

Mieliśmy zaszczyt gościć Profesora jako wykładowcę na studiach MBA prowadzonych
na naszym Wydziale, a także Osobę prowadzącą wykład podczas jednej z inauguracji roku akademickiego.

Kondolencje składamy Rodzinie Profesora, a także środowisku akademickiemu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.