Profesor Jerzy Młynarczyk nie żyje

 • Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
  z głębokim smutkiem zawiadamiają o śmierci Przyjaciela Wydziału

  prof. zw. dr. hab. Jerzego Młynarczyka

   

  Jerzy Młynarczyk,
  profesor nauk prawnych
  pełnił szereg funkcji państwowych i samorządowych,
  m.in. był posłem na Sejm RP i prezydentem Miasta Gdańska.
  Od wielu lat pełnił funkcję Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
  im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.


  Był również Olimpijczykiem, jako reprezentant Polski
  w koszykówce.

  Mieliśmy zaszczyt gościć Profesora jako wykładowcę na studiach MBA prowadzonych
  na naszym Wydziale, a także Osobę prowadzącą wykład podczas jednej z inauguracji roku akademickiego.

  Kondolencje składamy Rodzinie Profesora, a także środowisku akademickiemu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.