prof. dr hab. Piotr Dominiak z nagrodą MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał nagrody polskim naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne, dydaktyczne i za całokształt dorobku. W tym roku wyróżnionym został prof. dr hab. Piotr Dominiak za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Działalność naukowa prof. Piotra Dominiaka koncentruje się na ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz roli przedsiębiorczości w gospodarce. Jest autorem ponad 120 oryginalnych prac naukowych. Wypromował 19 doktorantów, z których 1 uzyskał tytuł profesora, a 6 posiada obecnie stopień doktora habilitowanego.

Chciałbym, abyście odbierali te nagrody jako wyraz wdzięczności i uznania wszystkich Polaków. Ważna jest każda forma działania naukowego. Chcę Państwu również serdecznie podziękować za udział i wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu Konstytucji Dla Nauki -zwrócił się premier Jarosław Gowin do laureatów podczas uroczystości.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 03 grudnia 2018r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Więcej informacji nt. nagród MNiSW oraz nagrania prezentujące laureatów można znaleźć na stronie ministerstwa

Gratulujemy!

Galeria zdjęć