Powołanie dr hab. Julity Wasilczuk, prof. nadzw. PG do Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

W miniony piątek (10.05.2019r.) w Pałacu Prezydencki w Warszawie Prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Do grona osiemnastu ekspertów została powołana Pani Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG.

W skład rady wchodzą wybitni praktycy biznesu, naukowcy i prawnicy, którzy będą szukać rozwiązań, usprawniających funkcjonowanie firm na polskim rynku oraz promować przedsiębiorczość wśród młodzieży. Członkowie Rady będą stanowić forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteście Państwo ekspertami. Ten bagaż wiedzy, umiejętności i doświadczeń jest ogromny – pozwala patrzeć szeroko i dostrzegać właśnie to, co chcemy naprawiać i wprowadzić – mówił Andrzej Duda do nowo powołanych członków podczas uroczystości wręczenia nominacji.

Do zadań Rady będzie należało:

  • zapewnienie polskim przedsiębiorcom warunków dla stabilnego rozwoju ich przedsiębiorstw,
  • kreowanie i upowszechnianie postaw przedsiębiorczych szczególnie wśród młodzieży.

-Jest to wyjątkowe wyróżnienie Pani dziekan, będące dowodem wysokiego uznania dla badań prowadzonych przez Nią nad przedsiębiorczością. Wyróżnienie to ma niemniejsze znaczenie dla naszego Wydziału, a także Uczelni. – mówi dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG, Prodziekan ds. nauki na WZiE PG.

Skład całej Rady oraz więcej informacji można znaleźć na stronie.

Serdecznie gratulujemy Pani Dziekan oraz życzymy dalszych sukcesów!

Galeria zdjęć