Politechnika Gdańska na 4. miejscu wśród uczelni technicznych, kierunek Zarządzenie na WZiE PG 6 w Polsce!

Politechnika Gdańska na 4. miejscu wśród uczelni technicznych, kierunek Zarządzenie na WZiE PG 6 w Polsce!

W najnowszej edycji rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Politechnika Gdańska zajęła czwarte miejsce wśród uczelni technicznych (ex equo z Politechniką Łódzką) i ósmą pozycję wśród wszystkich uczelni w kraju.

W ogólnopolskim rankingu kierunków studiów bardzo wysoką – szóstą pozycję – zajęło Zarządzanie prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG [pełne wyniki]. Tym samym Zarządzanie na WZiE PG jest najlepszym i  najwyżej sklasyfikowanym kierunkiem prowadzonym w północnej Polsce. W zeszłorocznym rankingu kierunek ten zajął ósmą pozycję.

Spośród 50 sklasyfikowanych kierunków z całej Polski wysoką pozycję zajął również kierunek Ekonomia prowadzony na WZiE PG, plasując się w czołowej jedenastce [ranking kierunku Ekonomia].

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” prowadzony jest od 1999 roku. Uwzględnia on wszystkie polskie uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa Kapituła, której przewodniczącym jest prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Minister Nauki i Informatyzacji.

W tegorocznej edycji badania brano pod uwagę 28 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukową, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów oraz pozycję absolwentów na rynku pracy. Dzięki temu ranking odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy.

W ogólnej klasyfikacji na czele rankingu uplasował się Uniwersytet Jagielloński, a tuż za nim Uniwersytet Warszawski. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Warszawska. Najwyższą pozycję wśród trójmiejskich uczelni zajął Gdański Uniwersytet Medyczny, natomiast Politechnika Gdańska uplasowała się jako druga pomorska uczelnia. Pełne zestawienie dostępne jest na stronie internetowej rankingu.